Naši zelení partneři: We Forest

WeForest je nezisková organizace, která vyvíjí holistické projekty zalesňování, jejichž cílem je znovu obnovit ekologické funkce a zlepšit tak životní podmínky lidí v odlesněné, degradované nebo jinak přehlížené krajině. Práce WeForest je víc než jen sázení stromů; jde o  celkové zlepšení situace pro lidi, kteří žijí v krajině, kterou obnovují, řešením základních příčin místního odlesňování s místními komunitami a pro ně.

Vize – Svět, kde komunity a příroda společně trvale prosperují, aby zastavily globální oteplování ještě během našeho života

Poslání – Zachovat a obnovit ekologickou integritu lesů a krajiny, zapojit komunity do implementace a poskytování trvalých řešení pro klima, přírodu a lidi

Atlantický les

V Jižní Americe se program „Wildlife Corridors“ společnosti WeForest zaměřuje na jeden z nejohroženějších biomů na světě; Atlantický les, kterou

UNESCO  považuje za jedno z nejvýznamnějších světových ohnisek biologické rozmanitosti, kde žije více než 300 druhů obojživelníků, 250 druhů savců, 1000 druhů ptáků a téměř 200 druhů plazů.

Atlantický les (Mata Atlântica) se táhne podél pobřeží Atlantiku a ve vnitrozemí až k Paraguayi. Les býval šestkrát větší než Spojené království, ale zemědělská expanze znamenala, že ztratil více než 80 % původního lesního porostu, takže mnoho druhů je nyní uvedeno jako ohrožené, zranitelné nebo téměř ohrožené podle IUCN.

WeForest má v Atlantickém lese tři projekty:

Tietê (Brazílie) – WeForest a AES Brasil spolupracují na obnově lesa na okrajích řeky Tietê a jejích přítocích v Atlantickém biomu s původními druhy stromů chránících vodní útvary před zanášením půdy a stékáním z herbicidů a pesticidů.

Projekt také testuje přístupy obnovy lesa, které mají za cíl omezit používání herbicidů – na které se v Brazílii obvykle spoléhají při kontrole invazivních trav – nebo je úplně odstranit.

Pontal (Brazílie) – WeForest spolupracuje s IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) na obnově lesa a návratu divoké zvěře a zároveň pomáhá komunitám žít z obnovy a ochrany lesů. Vysazují se stromy, aby tak vytvořily „koridory divoké zvěře“, které znovu propojí státní park Morro do Diabo, který je druhou největší chráněnou oblastí vnitrozemského Atlantického lesa, s okolními lesními fragmenty. Vznikne tak více prostoru a migračních tras, aby se ohroženým druhům opět dařilo.

Misiones (Argentina) – Ve spolupráci s FVS (Fundacion Vida Silvestre) WeForest zapojí drobné zemědělce, kteří sídlí v oblastech mezi biosférickou rezervací Yabotí a provinčními parky Piñalito a Cruce Caballero, aby přeměnili zemědělskou půdu v ​​lesní záhony. Propojením těchto velkých lesních fragmentů prostřednictvím agrolesnictví na zemědělských pozemcích vzniknou koridory umožňující volný pohyb jaguárů, jejichž existence je v současné době v oblasti ohrožena.