Naši zelení partneři: Amazon Watch

Amazon Watch je nezisková organizace, která v solidaritě s původními obyvateli chrání deštný prales a naše klima. Amazon Watch rozšiřuje domorodá řešení k trvalé ochraně zbývajících 80 % amazonského deštného pralesa s cílem zvrátit současný trend ničení deštných pralesů.

Amazonský deštný prales je označován jako ,,plíce“ naší planety. Každý rok absorbuje 1,5 miliardy tun CO2 a navíc produkuje přibližně 20 % světového dýchatelného kyslíku. Nejen, že je to jedna z nejvíce biologicky rozmanitých oblastí na Zemi, je to také jedna z nejohroženějších oblastí, kterou si nemůžeme dovolit ztratit. Ochrana lesů je nezbytná pro boj s klimatickou krizí a paralelní krizí biologické rozmanitosti.

Jsme pevně přesvědčeni, že musíme chránit starší lesy, které tvoří dobře zavedené ekosystémy, jako je amazonský deštný prales.

Amozon Defenders Fund (Fond Obránců Země)

Amazon Watch podporuje „Earth Defenders“, původní obyvatele a ochránce životního prostředí v první linii obrany ekosystémů před zničením prostřednictvím fondu Amazon Defenders Fund. V Amazonii to zahrnuje lidi, kteří brání své země a vody před těžbou ropy, nelegální těžbou dřeva a další destruktivní činnosti.

Toto je velmi nebezpečná situace pro Earth Defenders, kteří stojí proti mocným zájmům s finančními a politickými zdroji. Tím, že hlídkují na svém území, jsou fyzickou bariérou pro těžbu a odhalují ničení Amazonie, čelí intenzivním hrozbám ze strany těch, kteří ničí deštný prales. Proto je důležité, abychom jednali solidárně s Earth Defenders a upozorňovali na hrozby, kterým čelí, a prostřednictvím fondu Amazon Defenders Fund podporovali jejich činnost.

„Amazon Watch je vděčná komunitě EFK platform za jejich podporu domorodých práv, obranných snah a řešení pro trvale chráněný amazonský deštný prales. Společně budeme i nadále upozorňovat na hlavní hybatele ničení Amazonie, posilovat vedoucí úlohu domorodých obyvatel a jejich práva na půdu a přesouvat nás směrem k udržitelné klimatické budoucnosti. Děkujeme, že jste na této cestě s námi!”